”Jo riittää!” julistettiin SDP:n kampanjajulisteissa vuonna 1947. Vaikka kampanja olikin tuolloin tarkoitettu kommunisteja ja kansandemokraatteja vastaan saman kesän SAK:n edustajistovaaleja, syksyn kunnallisvaaleja sekä seuraavan vuoden eduskuntavaaleja varten, sopii tuo lausahdus myös nykypäivään. Nimittäin jo riittää – rasismille.

Tänään 21.3. vietetään rasismin vastaista päivää. Suomi valtiona on vuonna 1970 allekirjoittanut YK:n rotusyrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jossa rotusyrjinnällä tarkoitetaan ”kaikkea rotuun, ihonväriin syntyperään tahi kansalliseen tai etniseen alkuperään perustuvaa erottelua, poissulkemista tai etuoikeutta, jonka tarkoituksena tai seurauksena on ihmisoikeuksien ja perusvapauksien tasapuolisen tunnustamisen, nauttimisen tai harjoittamisen mitätöiminen tai rajoittaminen poliittisella, taloudellisella, sosiaalisella, sivistyksellisellä tai jollakin muulla julkisen elämän alalla.”

Meidänkin olisi hiljalleen aika oppia, että maailmassa ei ole olemassa erikseen meitä ja heitä. On korkea aika opetella asettamaan kaikki sille samalle kuuluisalle viivalle, millä itsekin seisot. Toisten kunnioittaminen lähtee pitkälti omasta ajattelusta ja sitä yhteiskunnan on vaikea muuttaa. Ainoa muutoksen tekijä olemme me itse ja se vaatii, että katsomme rohkeasti peiliin. Muiden kunnioittaminen ei ole keneltäkään pois – päinvastoin.

Demarinuoret yhdessä rintamassa monien muiden yhteiskuntaan vaikuttavien järjestöjen kanssa haluavat tehdä stopin rasismille.

Jussi Kukkola
Kirjoittaja on Demarinuorten liittohallituksen jäsen