Hotelli Cumuluksessa 14.9 Pohjois-Suomen Demarinuoret yhdessä Oulun demareiden, Oulun SD-Piirin ja TSL:n kanssa tuovat peruseväitä EU-keskusteluun. Tarkoituksena on avata kanssaihmisille EU:n merkitykstä ja tarkoitusperää. Tapahtuma ei maksa mittää jote tulkaahan messiin. Tsekatkaahan pohjustusta vaikka täältä!

Hotelli Cumulus 14.9., Kajaaninkatu 17/Oulu
11.30 Kahvi
12.00 Miksi EU kiinnostaa?
– aloitussanat; puheenjohtaja Mikko Salmi, Oulun sos.dem. kunnallisjärjestö
12.10 Suomalainen työntekijä osana Euroopan unionia
– johtaja Marianne Muona, FinUnions
Keskustelua
13.30   Lounas
14.20   Mitä EU toi tullessaan?
– unionia kriittisesti tarkastelevan kauppatieteen lisensiaatti Mikko Viitasen ja
europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaaren keskustelua
– keskustelun vetää toimittaja Tommi Forsman
14.50 Euroopan unioni pähkinänkuoressa
– europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari
keskustelua
16.00 Tilaisuuden yhteenveto ja päätös

Ilmoittautumiset:
Kauko Keskisärkkä: kauko.keskisarkka@demarinuoret.fi/p. 040 4846 773

Sanna Husa: sanna.husa@oulundemarit.fi/p. 050 5927 444