Norjan verotutkimuskeskuksen johtajan Guttorm Schjelderup painotti Helsingin Sanomien haastattelussa 8.10.2019 riippumattoman verotutkimuksen tärkeyttä. Schjelderup kertoo HS:n haastattelussa, kuinka poliitikoilta puuttuu usein asiantuntemus veroja koskevissa asioissa.  Hänen mukaansa poliitikot kuuntelevat rikkaiden ja monikansallisten yritysten lobbareita veroja koskevassa päätöksenteossa, koska heillä useinkaan ole käytössään riippumatonta tutkimustietoa. Tästä seuraa ongelmia, joista pahimpana Schjelderup pitää pohjoismaiselle hyvinvointivaltiolle tärkeän veropohjan rapautumista.

Rikkaiden ja kansainvälisten suuryritysten etua ajavien lobbareiden vaikutusvallan kasvu kansallisessa päätöksenteossa on vakava ongelma. Sen ehkäisemiseksi Norjassa perustettiin verotutkimuskeskus, jonka tehtävänä on tarjota riippumatonta vero-osaamista norjalaisille päättäjille. Myös Suomeen tarvitaan Norjan verotutkimuskeskuksen kaltainen elin tukemaan päätöksentekoa ja rajaamaan lobbareiden vaikutusvaltaa, muuten edessämme voivat olla hyvin synkät ajat hyvinvointivaltion rahoituspohjan rapautuessa.

Suomalaisesta verolainsäädännöstä löytyy runsaasti lobbareiden ajamia hyvätuloisia suosivia ratkaisuja. Esimerkiksi yrittäjävähennys ja listaamattomien yritysten osinkoverotuksen huojennus, joita markkinoitiin lobbareiden toimesta pk-yrittäjien tukemisena, ovat todellisuudessa kohdistuneet kaikkein hyvätuloisimmille valtion menettäessä verotuloina noin 400 miljoonaa euroa. Tähän tulokseen on tullut myös yritystukien karsimista pohtinut työryhmä, joka on lisäksi ehdottanut näiden verohuojennusten poistamista.

Tämän verotutkimuskeskuksen tehtävä ei olisi vain löytää lisää rahaa verotuksen avulla, vaan auttaa päättäjiä löytämään ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin. Kuinka esimerkiksi rahoitamme palvelut yhteiskunnassa, jossa työelämässä olevien määrä laskee väestön ikääntyessä? Onko tarpeen kitkeä verosuunnittelua tai laajentaa veropohjaa? Asiantuntijoiden osaamiseen perustuvalla verotuksen kehittämisellä varmistetaan kestävän hyvinvointivaltion rahoitus tulevaisuudessa.

Tehokas verotus on myös oikeudenmukaista. Vaikein tehtävä tulee varmasti olemaan kansainvälisten suuryritysten vaikutusvallan kasvun ja verosuunnittelun ehkäiseminen digitalisoituvassa maailmassa. Esimerkiksi verosuunnittelun estäminen on reilua pieni- ja keskituloisia kohtaan, joiden taakkaa hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamiseksi voidaan tällöin keventää.

Suomen pääministeri Antti Rinteen sanoin: “Veroja ei makseta vain veronmaksun vuoksi, vaan siksi, että yhdessä rakentamamme hyvinvointivaltio nimeltä Suomi toimisi.” Oikeudenmukainen, kestävä ja tehokas verotus hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamiseksi on jokaisen suomalaisen etu. Tämän tehtävän toteuttamiseksi päättäjillä tulisi olla käytössään riippumatonta vero-osaamista päätöksenteossa, ja juuri siksi Suomeenkin tarvitaan Norjan mallin pohjalta oma verotutkimuskeskus.

Janne-Pekka Niemimäki
Demarinuorten liittohallituksen jäsen