Vuokratyöhön liittyvät väärinkäytökset ovat pyörineet viimepäivät mediassa. Aihetta on ollut! Lehdet ovat kertoneet työntekijöihin kohdistuneista räikeistä väärinkäytöksistä ja lainrikkomuksista.

Palvelualojen ammattiliitto uutisoi parin päivän sisään McDonald’silla teetetyistä palkattomista ylitöistä ja Viitasaaren ABC:llä työnantajan rikkomuksesta lisätyöntarjoamisvelvoitteen suhteen. Viitasaaren ABC:llä ohjattiin lisätunteja vuokratyöntekijöille, vaikka vuokratyövoiman käyttö on mahdollista vasta sitten, kun lisätyötä on tarjottu ensin sekä talon omalle väelle että osa-aikaisille työntekijöille.

Vuokratyötä tekevien asema on ollut huolenaiheena jo pitkään. Useat poliittiset tahot ja työmarkkinajärjestöt ovat ilmaisseet tukensa ja huolensa vuokratyötä tekevien puolesta. Ammattiliitoissakin väärinkäytöksiin törmätään jatkuvasti.

Suuri osa vuokratyötä tekevistä työskentelee vuokratyösuhteessa vasten omaa tahtoaan. Vuokratyötä tehdään, koska vakituista työtä ei yksinkertaisesti ole tarjolla. Vuokratyöhön pohjautuvien työsuhteiden kasvu on jatkunut hurjana aina 2000-luvun alusta saakka. Moni pitää sitä väylänä vakituisiin työsuhteisiin, mutta todellisuudessa tämä toive realisoituu vain viiden prosentin kohdalla.

Vuokratyöntekijöitä riistetään röyhkeästi monilla eri aloilla. Koeaika- ja lomauttamissääntöjä tulkitaan vaihtelevasti ja vuokratyöntekijöillä on usein heikommat työsuhde-edut kuin yritysten vakituisilla työntekijöillä. Esimerkiksi työterveyshuolto, perhevapaat, henkilökohtainen koulutus ja muut talokohtaiset edut jäävät usein vuokratyöntekijältä saamatta. Valitettavan moni vuokratyötä tekevä jää nauttii keskimääräistä pienempää palkkaa. Myöskään lomapalkkaa ei makseta läheskään aina. Tästä on työntekijöiden tasa-arvoinen kohtelu kaukana!

Kuten monet määräaikaiset työntekijät, myös vuokratyöntekijät kohtaavat turvattomuudesta ja epävarmuudesta johtuvia ongelmia myös muilla elämänalueilla. Laskut pitää joka kuukausi maksaa ja monilla on perhekin elätettävänä, mutta kuukausittaista takuuta tuloista ei ole. Pelko persuksilla aiheuttaa luonnollisesti stressiä ja epävarma työllisyys heijastuu koko elämään.

Vuokratyöntekijöillä korvataan yhä useammin vakituista henkilöstöä. Tämä kehitys on pysäytettävä ja vuokratyötä on käytettävä vain väliaikaisiin tilanteisiin, kuten kausitarpeiden tasoittamiseen.

Työmarkkinajärjestöt ovat ehdottaneet takuupalkkaa vuokratyöntekijöiden toimeentulon turvaamiseksi. Takuupalkka toisi työntekijöille turvaa tilanteessa, jossa työtunteja ei pystyttäisikään tarjoamaan. Vastaavia parannusideoita tarvitaan. Työ on parasta sosiaaliturvaa, mutta nykyisellään vuokratyö muistuttaa monilta osin orjatyötä.

Susanna Haapalainen
Kirjoittaja on Demarinuorten varapuheenjohtaja