Kannanotto
10.2.2014
Vapaa julkaistavaksi

Tampereen otettava käyttöön sosiaalinen luototus

Tampereen Demarinuoret vaativat Tampereen kaupungilta lausuntoa sosiaalisen luototuksen käyttöönotosta tämän vuoden puolella.

Tampereen kaupungilla on vuodesta 2003 alkaen ollut mahdollisuus tarjota asukkailleen sosiaalista luototusta osana kunnan sosiaalihuoltoa. Sosiaalisen luoton tarkoituksena on edistää kuntalaisen itsenäistä selviytymistä sekä ehkäistä kuntalaisen taloudellista syrjäytymistä. Sosiaalista luottoa voidaan myöntää esimerkiksi velkakierteen katkaisemiseen.

Sosiaalinen luotto on laina, jonka takaisinmaksuun sisältyy enintään korkolaissa määritelty viitekorko, mikä on tällä hetkellä 0,5 %. Muita kuluja sosiaalisen luoton saajalle ei kerry. “Luottotappioriskin minimoimiseksi sosiaalista luottoa saavalta henkilöltä on edellytettävä takaisinmaksuvalmiutta. Luoton saajalle on tarjottava talousneuvontaa ja hänen kanssaan on laadittava yksilöllinen ja realistinen taloussuunnitelma”, Tampereen Demarinuorten puheenjohtaja Inna Rokosa kommentoi.

Tällä hetkellä sosiaalinen luototus on yksi sosiaaliturvan muodoista 26 eri kunnassa. Suurista kaupungeista ainoastaan Tampere ja Turku eivät ole vielä ottaneet käyttöön sosiaalista luototusta, mutta Turussa aihe on käsittelyssä.

Tampereen kaupungin tulee tarjota sosiaalista luottoa henkilöille, joilla ei ole taloudellisen tilanteensa tai luottohäiriömerkinnän vuoksi mahdollisuutta saada asianmukaista lainaa muualta. Sosiaalisella luotolla ei ole kuitenkaan tarkoitus rahoittaa esimerkiksi opintoja. “Sosiaalinen luotto tulee rajata niin, ettei sitä myönnetä elämisen kustannuksiin vaan yksilön taloudenhallinnan tukemiseen. Välttämättömiin elinkustannuksiin tulee edelleen myöntää toimeentulotukea”, Rokosa täsmentää.

Suomen kuntien kokemukset sosiaalisesta luototuksesta ovat olleet myönteisiä. Tampereella sosiaalisen luoton käyttöönoton myötä esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen voidaan odottaa vähenevän. ”Uskon, että inhimillisen hyödyn lisäksi sosiaalinen luotto säästäisi rahaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. Avun tarve vähenee, kun esimerkiksi velkakierteessä elävän henkilön talous saadaan hallintaan sosiaalisen luoton avulla”, Rokosa summaa.

Tampereen Demarinuoret