Me Tampereen Vihreät nuoret, Tampereen Vasemmistonuoret ja Tampereen Demarinuoret vaadimme epäoikeudenmukaisen ja tehottoman niin sanotun työttömyysturvan aktiivimallin kumoamista. Aktiivimalli leikkaa työttömyysturvan kestoa työttömyyden keston perusteella, jos vaaditut aktiivisuusehdot eivät täyty. Käytännössä kyseessä on leikkaus kaikista vaikeimmin työllistyvien työttömyysturvaan, koska omilla toimillaan aktiivisuusehtojen täyttämiseen ei voi vaikuttaa paljoa. Viime kädessä työnantaja päättää työhönotosta, työllistymistä edistäviä palveluita ei ole tarjolla kaikille ja kaikkialla, eikä yrittäjyys ole monelle tosiasiassa vaihtoehto.

“Vaikuttaa siltä, että hallituksen tavoite on vain siivota tilastoja ja leikata työttömiltä. Aktiivisuudesta tässä mallissa ei ole kyse, sillä tekipä työtön mitä tahansa elämässään, hän ei silti voi välttämättä vaikuttaa siihen, leikataanko hänen työttömyysturvaansa vai ei”, tylyttää Tampereen Vasemmistonuorten puheenjohtaja Noora Tapio.

Pitkäaikaistyöttömillä työttömyys johtuu useammin muista syistä kuin omasta tahdosta tai aktiivisuuden puutteesta. Heillä tarve työttömyysturvalle on myös usein kipein loppuunkulutettujen säästöjen tai kertyneen velan vuoksi. Niinpä mallin työllisyyttä lisäävä vaikutus tulee todennäköisesti jäämään pieneksi verrattuna siihen leikkaukseen, jonka se aiheuttaa niille, jotka eivät kykene työllistymään. Työttömät ovat moninainen joukko niin elämäntilanteiltaan, kuin työllistymismahdollisuuksiltaan, mitä aktiivimalli ei huomioi riittävästi.

“Kun katsoo, millaista politiikkaa tämä hallitus on harjoittanut viime vuosina ja perustellut päätöksiä huonolla taloustilanteella, on käsittämätöntä että sama meno jatkuu vaikka tilanne on muuttunut huomattavasti”, kertoo Tampereen Demarinuorten edunvalvontavastaava Jonne Nurmi.

Aktiivimallin sijaan vaadimme lisää resursseja työvoimapalveluihin, helpotusta työttömyysturvalla opiskeluun ja tukea ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen. Lisäksi vaadimme sosiaaliturvan uudistamista niin, että työn vastaanottaminen kannattaa aina ja tukipäätökset ovat helposti ennakoitavissa. Näillä toimilla saadaan kasvatettua työllisyyttä hallituksen toimia oikeudenmukaisemmin ilman leikkausta kaikista vaikeimmin työllistyvien työttömyysturvaan.

“Työllisyyden nostamiseen on parempia ja oikeudenmukaisempia keinoja kuin byrokratian lisääminen ja valmiiksi vaikeassa asemassa olevien toimeentulon leikkaaminen,” toteaa Tampereen Vihreiden nuorten puheenjohtaja Ville Tynkkynen.