Uudenmaan Demarinuoret julkaisevat eduskuntavaaliehdokkaiden kirjoituksia ajankohtaisista teemoista. Sarjan toisessa osassa kirjoittaja on espoolainen Taru Salovaara.

 

 

 

Kun vanhempi voi huonosti, pahimmillaan lapsi voi joutua huolehtimaan perheen arjesta.

Tänä vuonna Lapsen oikeuksien viikkoa vietetään teemalla ”Lapsella on oikeus turvallisuuteen”. Elämme aikaa, jossa meitä huolettavat monet suuret asiat, kuten sota, energiakriisi ja sitä kautta nousseet elinkustannukset sekä oma taloudellinen tilanne. Lapset aistivat aikuisten huolet ja siksi on tärkeää puhua näistä huolista myös lasten kanssa.

Energiakriisin pitkittyessä yhä useampi perhe joutuu tilanteeseen, jossa tulot eivät riitä perheen perustarpeista huolehtimiseen. Esimerkiksi Länsi-Uudellamaalla jo nyt 10 % lapsiperheistä saa toimeentulotukea. Nämä perheet ja täten myös lapset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa.

Jo koronakriisi heikensi monien lapsiperheiden asemaa. Erityisesti valmiiksi pahoinvoivat perheet sulkeutuivat entistä enemmän neljän seinän sisään. Myös lehdissä uutisoitiin muun muassa lisääntyneestä lähisuhdeväkivallasta. Fyysisen väkivallan ohella turvattomuutta voivat aiheuttaa esimerkiksi vanhemman päihdeongelma tai mielenterveyden ongelmat.

Kun vanhempi voi huonosti, pahimmillaan lapsi voi joutua huolehtimaan perheen arjesta. Olisikin tärkeää, että vanhemmilla olisi mahdollisuus saada apua matalalla kynnyksellä sekä uskallus hakea sitä. Valitettavan moni vanhempi pelkää edelleen lastensuojelun asiakkuutta lapsen menettämisen pelossa. Siksi moni taistelee ongelmien kanssa liian pitkään yksin. Todellisuudessa lapsi joutuu usein tässä tilanteessa kärsijän rooliin.

Kodin ohella koululla on suuri merkitys lapsen turvalliseen arkeen. Koulu luo rutiineja ja tarjoaa sosiaalisia kontakteja. Samaan aikaan on kuitenkin hyvä huomata, että kouluterveyskyselyyn vastanneista 8.–9. luokkalaisista noin joka viides koki itsensä yksinäiseksi ja/tai ahdistuneeksi. Oppilas- ja opiskelijahuollon resursseista onkin pidettävä huolta, jotta kouluissa säilyy mahdollisuus ongelmien tunnistamiseen ja tuen tarjoamiseen. Osalle lapsista koulu tarjoaa myös päivän ainoan lämpimän aterian.

Turvallinen arki luo lapselle eväät tulevaan. Siksi turvallisen arjen ja turvallisten aikuisten merkitystä ei voi liikaa korostaa. Pidetään siis huolta siitä, että lasten, nuorten ja perheiden palveluihin sekä koulutukseen panostetaan – näin takaamme lapsen oikeuksien toteutumisen.

 

Lapsen oikeuksien viikko päättyy vuosittain 20.11. vietettävään Lapsen oikeuksien päivään. Lapsen oikeuksien viikon tavoitteena on edistää YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta sekä herättää keskustelua lapsen oikeuksien toteutumisesta ja niiden edistämisestä.

Taru Salovaara

 

Kirjoittaja on SDP:n eduskuntavaaliehdokas Uudellamaalla kevään 2023 vaaleissa. Taru on ammatiltaan lähihoitaja ja sairaanhoitaja ja kampanjassaan korostaa erityisesti hyvinvointivaltion merkitystä. Lue lisää Tarusta ja kampanjasta: https://www.tarusalovaara.fi