Kaikkien meidän ajatukset ovat epäilemättä tällä hetkellä koronaviruksessa sekä siinä, mitä voimme tehdä, jotta siihen liittyvä inhimillinen kärsimys voidaan minimoida. Kaikkein suurimpien vaikeuksien keskellä asiat menevät tärkeysjärjestykseen. Ihmisten terveyteen ja elämään liittyvät asiat menevät kaiken edelle, mutta myös toimeentuloon liittyvät kysymykset ovat syystä mielissä.

Pääministeri Sanna Marinin hallitus on toiminut tilanteessa jämäkästi. Erilaisia toimia koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi on tehty ja lisää on tulossa. Kovia ja ihmisten arkea vaikeuttaviakin, mutta ne on tehty ennen kaikkea sen takia, jotta pystymme turvaamaan sen, että terveydenhuoltojärjestelmä kestää ja hoitoa eniten tarvitsevat sitä myös saavat.

Yritysten vaikeudet ja ihmisten huoli toimeentulosta on otettu vakavasti. Pääministeri lupasi (Yle A-Studio, 18.3), että ihmiset ja yritykset pelastetaan. Niin pitää ollakin. Tähän yhteisponnistukseen on osallistunut omin toimin niin Euroopan keskuspankki, työmarkkinakeskusjärjestöt, Marinin hallitus kuin kunnatkin ja tavalliset ihmiset. On selvää, että vielä paljon lisää tullaan tarvitsemaan, jotta konkurssiaallolta vältytään ja työpaikat etenkin koronaviruksesta ja rajoitustoimista eniten kärsivillä aloilla pystytään turvaamaan. Myös moni yrittäjä tarvitsee tukea.

Tärkeintä on hoitaa akuutti tilanne parhaalla mahdollisella tavalla. Vaikka se voi tuntua juuri nyt kaukaiselta, niin joskus tämäkin tilanne kuitenkin päättyy ja myös tulevia asioita on mietittävä. Poikkeustilan jälkeen edessä on ratkottavana uusia asioita. Silloin eteen tulee pohdinnat siitä, miten voimme rakentaa kriisin jälkeisistä yhteiskunnista päästöttömästi toimivia hyvinvointivaltioita, joissa kenestä tahansa voi tulla mitä tahansa ja joissa jokaisesta pidetään huolta.

Tällaiset kriisit paljastavat sen, miten tärkeää on, että hyvinvointipalvelut ovat kunnossa ja jokaisella on varallisuudesta riippumatta pääsy niihin. Pohjoismaiset hyvinvointivaltiot ovat osoittautuneet poikkeusoloissakin hyväksi yhteiskuntamalliksi. Sellaisten rakentaminen on mahdollista muuallakin, jos poliittista tahtoa on. Poikkeusolojen jälkeen on rakennettava maailmanlaajuinen eriarvoisuutta vähentävä vihreän kehityksen ohjelma.

Ensi tilassa tarvitaan kansainvälinen verojärjestelmän rakenneuudistus, jolla puututaan varallisuuserojen kasvuun ja aggressiiviseen verosuunnitteluun sekä vahvistetaan yhteiskuntien rahoituspohjaa. Lisäksi on tehtävä reilu ekologinen verouudistus, jossa ilmasto- ja ympäristötoimet rahoitetaan siten, että taloudellinen eriarvoisuus vähenee. Demarinuoret on tehnyt SDP:n puoluekokoukselle aloitteen kummastakin teemasta.

Lue puoluekokousaloite kansainvälisen verojärjestelmän rakenneuudistuksesta täältä.

Lue puoluekokousaloite reilusta ekologisesta verouudistuksesta täältä.  

Mikkel Näkkäläjärvi
Demarinuorten puheenjohtaja

Lisätiedot:
+358400765002
mikkel.nakkalajarvi@demarinuoret.fi