Hallituksen tavoitteena on uudistaa niin kutsuttu translaki. Uudistus on erittäin tärkeä ja sitä on odotettu vuosia. Uudistus parantaisi transihmisten itsemääräämisoikeutta, kehollista koskemattomuutta ja hyvinvointia sekä vapauttaisi terveydenhuollon resursseja. Me allekirjoittaneet järjestöt olemme kuitenkin huolissamme uudistuksen viipymisestä. On varmistettava, että uusi translaki ehditään säätää kuluvalla vaalikaudella. Lisäksi sukupuolen vahvistaminen tulisi tehdä mahdolliseksi myös alaikäisille. Sukupuolivähemmistöjen oikeudet eivät saa jäädä muiden asioiden jalkoihin.

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä esitti raportissaan (31.1.2020) vaihtoehtoja translakiuudistuksen toteuttamiseksi. Raportin mukaan nykyinen oikeustila altistaa transsukupuoliset ja muunsukupuoliset henkilöt syrjinnälle ja muille oikeudenloukkauksille, erityisesti yksityisyyden loukkauksille. Työryhmä esitteli raportissa kolme eri vaihtoehtoa translain uudistamiseksi. Niin kutsutussa laajassa mallissa sukupuolen vahvistamisen oikeudellinen ja lääketieteellinen prosessi erotettaisiin toisistaan. Mallin laajimmassa versiossa kyse olisi ilmoitusmenettelystä ilman harkinta-aikaa. Laajin malli toteuttaisi todellisen itsemääräämisoikeuden parhaiten.

Lisäksi työryhmä arvioi raportissaan alaikäisten transihmisten tilannetta. Työryhmä huomautti, ettei nykyinen hallitusohjelmakirjaus tunnista työryhmän havaitsemia haasteita alaikäisten yhdenvertaisuuden toteutumiselle. Työryhmä esitti vaihtoehtona, että sukupuolen juridinen vahvistaminen voisi olla mahdollista 15 vuotta täyttäneille.

Hallituksen tulisikin arvioida uudelleen alaikäisten asema lakiuudistuksessa. Sukupuolen vahvistamisen lykkääntyminen jopa vuosilla heikentää transnuorten hyvinvointia huomattavasti. Mahdollisuus saada oikean sukupuolen mukaiset henkilöpaperit viivytyksettä helpottaisi lukuisten transnuorten elämää, vähentäisi syrjintää ja parantaisi nuorten hyvinvointia. Sukupuolen vahvistaminen alaikäisenä on mahdollista muun muassa Norjassa, Irlannissa ja Maltalla. Uusi nimilaki on jo vahvistanut alaikäisten oikeuksia, sillä 15-vuotiaasta alkaen etunimen voi muuttaa toisen sukupuolen mukaiseksi. Sukupuolen vahvistamista koskevan lain olisi luontevaa olla linjassa tämän kanssa.

Covid-19-epidemia on vaikuttanut laajasti yhteiskuntaan ja hidastanut ymmärrettävästi lainsäädäntötyötä. Suomi on yhtenä sateenkaari-ihmisten oikeuksia edistävän Equal Rights Coalition -liittoutuman maista sitoutunut arvioimaan pandemian vaikutuksia sateenkaari-ihmisiin (lhbti). Sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ovat yksi väestöryhmä, joiden elämään epidemian rajoituksilla on ollut erityisen kielteiset vaikutukset. Valtion on huolehdittava, että transihmisten ihmisoikeuksien toteutumista keskeisesti parantava lakiuudistus ei jää puolitiehen. Kuormittava covid-19 poikkeusaika ja sote-uudistuksen tapaiset suuret hankkeet
eivät ole riittävä syy jättää ihmisoikeustyötä tekemättä.

Itsemääräämisoikeutta ja yksityisyyden suojaa vahvistavan, syrjintää ehkäisevän ja transnuoret näkyväksi tekevän translain uudistuksen aika on nyt.

Setan kannanoton on allekirjoittanut yhteensä 50 järjestön moninainen joukko:

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Amnesty International Suomen osasto ry, Dreamwear Club DwC ry, Exit – pois prostituutiosta ry, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta, Helsinki Pride -yhteisö, Hiv-säätiö, Ihmisoikeusliitto, Jyväskylän Seta ry, Kainuun Seta ry, Lahden SETA ry, Loisto setlementti ry, Lääkärin sosiaalinen vastuu ry, Meri-Lapin Seta, Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA, Miehet ry, Monimuotoiset perheet -verkosto, Naisasialiitto Unioni, Naisjärjestöjen Keskusliitto ry, Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry, Nyyti ry, Oulu Pride ry, Oulun SETA ry, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Pirkanmaan Seta ry, Plan International Suomi, Polyamoria – monisuhteisuusyhdistys ry, Regnbågsankan rf, Sateenkaarihistorian ystävät, Sateenkaariperheet ry, Sexpo-säätiö, Sosialidemokraattiset Nuoret ry, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry, Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry, Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry, Finlands studerandekårers förbund – SAMOK rf, Suomen seksologinen seura, Suomen UNICEF, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry, Taideyliopiston ylioppilaskunta, Trans ry, Transfeminiinit ry, Translasten ja -nuorten perheet ry, Trasek ry, Turun Seudun Seta ry, Uskontojen uhrien tuki UUT ry, Vaasan Seta ry, Vihreät nuoret ja opiskelijat, Väestöliitto, Åbo Akademis Studentkår.

Lisätiedot:

Pinja Perholehto
Demarinuorten puheenjohtaja
p. 0400 596 521
pinja.perholehto@demarinuoret.fi