Hyvät toverit,

terveisiä Itä-Suomen Demarinuorista!

Jälleen on meillä Demarinuorillakin laitettu uusi toimintavuosi todenteolla käyntiin. Vuonna 2013 olimme mukana  mm. Oppia- ja Työtä messuilla esittelemässä toimintaamme ja ottamassa uusia jäseniä ilolla vastaan sekä järjestimme niin piirin kuin paikallisosastojenkin voimin erilaisia tapahtumia, debattikerhoja, mielenosoituksia, politiikka-koulutuksia, kahvitimme koulukeskuksissa ja osallistumme aktiivisesti sisar- ja emojärjestömme toimintaan. Meillä nuorilla on into uudistaa sosialidemokratiaa mutta siihen me tarvitsemme myös teitä. Vuoden 2013 aikana olemme saaneet uusia aktiiveja mukaan toimintaamme. Jäsenistömme vaikuttaa nyt myös laajasti niin puolueen kuin nuorisoliitonkin johdossa, niin kaupunginvaltuustoissa kuin useissa eri lautakunnissa, ammattiliitoissa ja erilaisissa edustajistoissa.

Suuret kiitokset  kaikille puolueosastoille, piireilleja yksityishenkilöille tuesta, jota saimme vuoden 2013 aikana!

Me haluamme nuoret kuitenkin mukaan entistä aktiivisemmin myös puolueosastojen toimintaan – ja siksi toivomme, että olette aktiivisesti meihin yhteydessä ja autatte meitä toimimaan entistä monipuolisemmin eri puolilla Itä-Suomea. Alueemme on laaja kattaen sekä koko Etelä-Savon ja Savo-Karjalan. Monipuolisuus on myös meidän etumme – ja siksi haluamme saada yhteyden nuoriin koko alueemme paikkakunnilla.

 

Mutta mitä Itä-Suomen Demarinuorissa oikein tapahtuu vuonna 2014? Poliittinen kasvatustyö vaatii aktiiviset tekijänsä. Järjestömme on suurelta osin jäsenistön talkootyöhön ja vapaaehtoistoimintaan perustuvaa, ja siksi vuonna 2014 toiminnan kantavana ajatuksena on jäsenten aktivointi ja jäsenhuolto. Jäsenhuolto rakentuu jäsenten aktivoimisesta, kouluttamisesta ja jäsenhankinnasta. On aika keskittyä ja panostaa siihen, että sosialidemokraattinen sivistys- ja kasvatustyömme jatkuu elinvoimaisena pitkälle tulevaisuuteenkin. Tavoitteenamme on tuoda Demarinuoria paikallisesti kuin myös valtakunnallisesti entistäkin näkyvämmäksi ja osoittaa toimintaamme mukaan pääsemisen olevan hieno ja helppo juttu.

Lisäksi järjestämme kolme viikonlopputapahtumaa toimintavuoden aikana, yksi per painopiste. Tapahtumia järjestetään sellaisilla paikkakunnilla, joilla ei ole omaa paikallisosastoaan ja joissa toiminnan aktivoimiseen on toiveita ukkopiirin tasolla. Pisteenä iin päällä toteutamme piirin ja paikallisosastojen voimin myös hieman pienimuotoisempia tapahtumia Itä-Suomessa, otamme kantaa ajankohtaisiin asioihin ja vaikutamme niin puolueessa, muissa järjestöissä kuin kuntien eri hallintoelimissäkin.

Yhteistyötä tehdään erityisesti Demarinuorten paikallisosastojen, SONKin paikallisosastojen, SDP:n piirien ja työväenyhdistysten kanssa, sekä Demarinaisten, Työväensivistysliiton ja Nuorten Kotkien kanssa.

 

Vuoden 2014 toiminta siis sisältää hyvin paljon haasteellisia tavoitteita. Jokaisella  onkin mahdollisuus tukea nuorisopiiriä siinä, että mukava ja antoisa viikonlopputoiminta sekä alueellisesti hyvin laajan piirin alueella näkyminen olisivat meille mahdollista. Ota siis rohkeasti yhteyttä piirin toimistoon, ja pyydä Demarinuoria mukaan oman paikkakuntasi toimintaan! Rahallinen tuki on piirille todella elintärkeä asia ja tämä onkin yksi konkreettisimmista tavoista aidosti auttaa meitä toimimaan entistä paremmin. Tämä onnistuu maksamalla Itä-Suomen Demarinuorten kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsenmaksun suuruuden voi jokainen osasto  ja jäsen päättää itse. Jokainen euro on nuorten toiminnalle tärkeä!

Kiitos jo etukäteen kaikesta saamastamme tuesta, ja loistavaa vuotta 2014!

Mahdollisen tuen voit maksaa Itä-Suomen Demarinuorten tilille seuraavilla tiedoilla:

Saaja: Itä-Suomen Demarinuoret ry
Saajan tilinumero: FI69 5770 0520 0611 90
Viestikenttään: Kannatusjäsen
Maksun määrä: Vapaavalintainen

Ystävällisin terveisin,

Eveliina Reponen
Järjestösihteeri
040 484 6774
eveliina.reponen@demarinuoret.fi

Joonas Honkimaa
Puheenjohtaja

joonas.honkimaa@gmail.com