SDP:n, Keskustan, Vihreiden, Vasemmistoliiton ja RKP:n hallitusviisikon maanantaina julkaistua Osallistava ja osaava suomi -ohjelma on mielestäni tulevaisuuteen katsova ja luottamusta herättävä. Muutos inhimillisempää politiikkaa kohti näkyy vahvasti. Myös nuorten arkeen on luvassa helpotusta. Hallitusohjelmassa on useita asioita, joita Demarinuoret ovat ajaneet:                                   

  • Ilmastonmuutoksen torjunta otetaan vakavasti ja luonnon monimuotoisuuden rahoitusta kasvatetaan. Hiilineutraaliustavoite vuonna 2035 on yksi Euroopan kunnianhimoisimmista. Osana tätä raideliikenteeseen panostetaan huomattavasti.                                                      
  • Koulutus saa lisää rahaa varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. Erityisesti ammatillinen koulutus saa nyt apua viime vuosien kovien leikkausten jälkeen. Yksi näkyvimmistä uudistuksista on maksuttoman toisen asteen toteutuminen.                                                                                           
  • Maksuttomasta ehkäisystä alle 25-vuotiaille tehdään valtakunnallinen kokeilu.
  • Raiskauslainsäädäntö muutetaan suostumusperustaiseksi.
  • Ulkopolitiikassa painotetaan ihmisoikeusperusteisuutta ja tyttöjen sekä naisten oikeuksia. Euroopan Unionin roolia ja Suomen osuutta siinä korostetaan.         

Maksuton toinen aste -kansalaisaloite keräsi yli 53 000 nimeä ja sen puolesta osoitettiin keväällä mieltä eduskunnan edessä. Nyt kun tätä ryhdytään viemään eteenpäin, on julkisessa keskustelussa kuulunut kiitosta varsin vähäisesti. Samalla tehty oppivelvollisuuden pidentäminen sitoo julkista valtaa pitämään nuorista hyvää huolta. Se ei tarkoita koulupakkoa, vaan vaihtoehtoisia tapoja erilaisille oppijoille tarjotaan jatkossakin.

Täydellinen ohjelma ei ole, sillä:        

  • Opintotukea ei palautettu leikkauksia edeltäneelle tasolle.
  • Turpeen polton alasajon tarkkaa ja nopeaa aikataulua ei tehty, mikä tekee ilmastonmuutoksen tehokkaasta torjunnasta haastavaa.                                                                                     
  • Translakia ei uudistettu niin, että myös alaikäisillä olisi oikeus sukupuolen korjaamiseen.                                                                                                                         

Näistä huolimatta kokonaisuuteen voi olla tyytyväinen. Hallitusohjelmaa ei mikään puolue pääse yksin rakentamaan, vaan politiikka on mahdollisuuksien taidetta.

SDP myös esittää Jutta Urpilaista Suomen seuraavaksi Euroopan Unionin komissaariksi, ensimmäisenä naisena Suomen EU-jäsenyyden aikana. Tämä rikkoo vihdoin yhden tärkeän lasikaton. Kun muistetaan, että Suomen ensimmäinen nainen sekä ministerinä että presidenttinä ovat myös tulleet SDP:stä, on puolue ollut tässä suhteessa esimerkin näyttäjänä poliittisella kentällä. Tästä sopii olla ylpeä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että saamme kolmannen demarinuoren eduskuntaan, kun Matias Mäkynen nousee Urpilaisen tilalle.

Kuluneen viikon tapahtumat osoittavat, että vaikuttamalla ja aktiivisuudella pystyy muuttamaan Suomea ja maailmaa. Sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta on mahdollinen, kun yhteistyö korvaa vastakkainasettelun.

Jonne Nurmi

Demarinuorten liittohallituksen jäsen