Tulevana sunnuntaina 25.11 vietetään YK:n kansainvälistä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista päivää. Maailman naisista 35 % on kokenut fyysistä ja/tai seksuaalista väkivaltaa. Perheväkivalta taas on häpeällisesti osa Suomen historiaa ja myös tätä päivää. Sukupuoleen perustuvan väkivallan ehkäiseminen ja uhrien palvelujen turvaaminen on oltava yhteisenä tavoitteena.

Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi, eli ns. Istanbulin sopimus, on tärkeä väline asiaan puuttumiseen. Onkin hieno asia, että kansalaisaloite raiskauksen määritelmän muuttamisesta suostumusperustaiseksi etenee eduskuntaan. Tämä on askel oikeaan suuntaan, mutta näitä askelia tarvitaan vielä lisää.

Suomi ei täysin noudata Istanbulin sopimusta, kuten esimerkiksi nykyinen turvakotien riittämätön määrä osoittaa. Ihmisen koskemattomuutta loukkaavien tekojen rangaistuksia ollaan kiristämässä, mutta pelkästään ne eivät ongelmia ratkaise. Tarvitaan lisää resursseja ennaltaehkäisevään työhön, kuten kasvatukseen ja opetukseen niin kotona kuin kouluissa sekä mielenterveys- ja päihdeongelmiin puuttumiseen ajoissa. Lisäksi verkossa tapahtuva vihapuhe on otettava vakavasti.

Meistä jokainen pystyy edistämään turvallisuuden tunnetta omalla käytöksellään ja epäkohtiin puuttumisella. Tehdään Suomesta turvallinen maa kaikille.

Jonne Nurmi
Demarinuorten liittohallituksen jäsen