Olen Annu Komulainen, nuori nainen Pohjois-Savosta.
Olen kunnianhimoinen nuori vaikuttaja, joka on jo vaippaikäisenä haltioituneena tuijottanut televisiosta eduskunnan täysistuntoja.
Tuo haltioitunut sivusta seuraaminen on nykyisin kuitenkin jo menneisyyttä, sillä olen oppinut ja minua on opetettu vaikuttamaan.

Vaikuttaminen eri järjestöissä on vienyt minua selkeään suuntaan.
Nyt 22-vuotiaana yhteiskuntatieteiden opiskelu Jyväskylän yliopistossa on minulle toteutunut lapsuuden haave, jonka avulla voin saavuttaa vielä paljon enemmän.

Minulla on ollut ilo toimia kuluneena vuonna Länsi-Suomen Demarinuorten piirihallituksessa ja tulla yhä vahvemmin mukaan demarinuorten toimintaan.
Olen myöskin toiminut Jyväskylän sosialidemokraattisten nuorten ja opiskelijoiden puheenjohtajana ja ylioppilaskuntani JYY:n edustajistossa demareiden yhtenä edustajana sekä ryhmävastaavana.

Kahden opiskeluvuoteni aikana olen kerännyt jo mielestäni aimo annoksen kokemusta järjestökentältä. Minulla on kokemusta erityisesti koulutuspolitiikasta. Koulutuspolitiikka on yksi suurimmista kiinnostuksen kohteistani ja olenkin ainejärjestöni yhteiskuntapolitiikan koulutuspoliittinen vastaava.

Järjestökentässä olen toiminut siis aktiivisesti paikallisella ja alueellisella tasolla. Olen viime vuosina kokenut paikallisella tasolla toimimisen erityisen tärkeäksi, sillä siellä tehdään suurin työ ihmisten osallistamiseksi.
Olen mielestäni saanut monipuolista kokemusta nuorena vaikuttajana. Toivoisin saavani käyttää paikallistason tietämystäni hyödyksi Demarinuorten liittohallituksessa.

Paikallistasosta puhuttaessa ei voida mielestäni kylliksi painottaa nuorten vaikutusmahdollisuuksien kehittämistä. Nuorten vaikutusmahdollisuuksien kehittäminen edellyttää kansainvälistä vuoropuhelua, jotta rakenteita on mahdollista muuttaa nuorten vaikuttamisen kannalta oikeaan suuntaan. Kansainvälinen vuoropuhelu ja ajatustenvaihto rikastuttaa. Lukioaikana vietetyn vaihto-oppilasvuoteni aikana Saksassa tämä käsitykseni vain vahvistui.

Ajatustenvaihtoa tarvitaan kuitenkin erityisesti valtakunnallisella tasolla. Demarinuorilla tulee olla tiiviimpi yhteistyö piirien ja paikallisosastojen kanssa. Liiton jäsenistön perehdyttämistä heidän vaikutus mahdollisuuksista on mahdollista tehostaa. Tämä mahdollistetaan esimerkiksi viestintää tehostamalla. Viestinnän tulee olla avointa, laaja-alaista, säännöllistä ja johdonmukaista. Jäsenten aktivoinnin kannalta on tärkeää tehdä liiton ja paikallistasolla toimivien aktiivien välisestä yhteydenpidosta mutkatonta ja tämän yhteydenpidon kynnyksen tulee olla mahdollisimman matala. Meidän tulee inspiroitua mahdollisuudesta kehittyä yhä paremmaksi.

Suhtaudun järjestötoimintaan, aivan kuten opiskeluihinikin, suurella kunnianhimolla ja panostan niihin ajallani, minkä vuoksi uskonkin olevani erinomainen ehdokas Demarinuorten liittohallitukseen. Olen äärettömän innokas oppimaan ja käymään tuottavaa keskustelua yhdessä muiden motivoituneiden ihmisten kanssa.

Rakennetaan yhdessä meille rakasta kansanliikettä!