Tervehdys!

Olen 21-vuotias tamperelainen järjestövaikuttaja ja psykologian opintoihin tähtäävä ylioppilas. Usko parempaan tulevaisuuteen ja halu toimia sen saavuttamiseksi sai minut mukaan politiikkaan pari vuotta sitten, jolloin asetuin SDP:n listalta kunnallisvaaliehdokkaaksi.

Pian kunnallisvaalien jälkeen minut valittiin Tampereen Demarinuorten puheenjohtajaksi. Tampereen Demarinuorten syyskokouksessa 2013 sain kunnian jatkaa toisen vuoden tässä tehtävässä. Vaikutan myös Länsi-Suomen Demarinuorten hallituksessa toista vuotta. Lisäksi toimin aktiivisesti Väli-Suomen syömishäiriöperheet ry:n hallituksessa sekä Syömishäiriöliitto – SYLI ry:n hallituksessa. Muihin luottamustoimiini voit tutustua täällä: https://www.facebook.com/innarokosa2012/info.

Luottamustehtävissä toimimisen lisäksi olen opiskellut avoimessa yliopistossa tilastotiedettä ja lukenut psykologian pääsykokeeseen. Opiskelujen ohessa olen työskennellyt myyjänä määräaikaisissa työsuhteissa. Muun aikani vietän vapaaehtoistöiden ja kulttuurin parissa sekä kuntosalilla ja lenkkipolulla – perheen ja ystävien kanssa vietettyä aikaa unohtamatta.

Maaliskuussa 2014 minut asetettiin Länsi-Suomen Demarinuorten piirikokouksessa ehdolle Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n liittohallitukseen. Kiitos luottamuksesta! Mikäli tulen valituksi, lupaan olla äänestäjieni luottamuksen arvoinen. Siihen auttaa kokemus järjestötyöstä sekä luja tahto toimia sosialidemokraattisten arvojen eteen.

Mahdollisesta valinnastani päätetään 6.- 8. kesäkuuta 2014 Vantaalla järjestettävässä Demarinuorten liittokokouksessa.

Politiikkaa sydämellä, Inna

Vastaan mielelläni kysymyksiisi! Tavoitat minut parhaiten sähköpostitse osoitteesta inna.rokosa@gmail.com. Kannattaa käydä kurkkaamassa myös Facebook-sivuni osoitteessa https://www.facebook.com/innarokosa2012.

Demarinuoret nyt ja tulevaisuudessa – kolme kärkiteemaani

Demarinuorten tulee olla avoin, demokraattinen ja oikeudenmukainen nuorisojärjestö. Jotta pysymme elinvoimaisina, meidän tulee olla innostava, uudistava ja yhdistävä liitto, jonne jokaisen on helppo tulla mukaan.

1. Uudistumiskyky. Yhteiskunnan muuttuessa meille ei saa riittää vauhdissa mukana pysyminen, vaan meillä tulee olla kyky uudistua omien arvojemme kautta vanhaa kyseenalaistaen askel muita edellä. Olennaisinta on avoin keskustelu, jossa jokaisen ajatuksille annetaan tilaa. Erilaiset ja poikkeavat ajatukset pitää voida sanoa ääneen, jotta liitto voisi edustaa mahdollisimman monipuolisesti ja rohkeasti koko jäsenistöämme.

2. Viestintä. Jäsenen tulee tietää, mitä liitossa tapahtuu. Tieto välittyy liittohallituksen sekä liiton työntekijöiden kautta, joten uuden liittohallituskauden alkaessa on päätettävä, kuinka viestintää lähdetään kehittämään. Viestinnän tulee olla myös nuorekasta ja raikasta, jotta tavoitamme potentiaaliset jäsenemme.

Lippu-lehdelle etsitään tällä hetkellä uutta päätoimittajaa. Lipun kautta nuorten kirjoittajien on mahdollista saada tärkeiksi kokemiaan asioita esille valtakunnalliseen lehteen. Koen, että Lippua varten olisi tärkeää perustaa foorumi, jossa päätoimittaja ja jäsenet voisivat keskustella mahdollisista lehtijutuista ja sopia niiden kirjoittajista.

3. Yhteishenki. Uskomme ja kykymme yhdessä tekemiseen on syytä näkyä niin liittomme sisällä kuin ulkonakin. Haluan olla vaikuttamassa siihen, että uuden jäsenen on entistä helpompi tulla mukaan liiton tapahtumiin. Koen, että liiton on myös tärkeää tarjota sellaisia koulutustilaisuuksia, joissa keskitytään siihen, kuinka uusi jäsen voisi kokea olonsa mahdollisimman tervetulleeksi liittoomme ja toisaalta kuinka nykyiset jäsenet saisivat mahdollisimman oikeudenmukaista kohtelua. Tärkeintä on, että hiljaisinkin tulee kuulluksi.

Näkemykseni Demarinuorten arvoista ja periaatteista

– Yksilön kokonaisvaltainen hyvinvointi. Hyvinvointia ylläpitäviä tekijöitä ovat elintaso, sosiaalinen verkosto ja mahdollisuus toteuttaa itseään. Syrjäytymisen, sosiaalisten ongelmien ja sairauksien syntyä on ennaltaehkäistävä tarjoamalla oikea-aikaista ja laadukasta tukea, terveyden- ja sairaanhoitoa sekä sosiaalihuoltoa.

– Työkyvyn aito ylläpitäminen. Mekaaninen eläkeiän nosto ei korjaa valtiontalouden tilannetta, sillä tällöin työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien määrä kasvaa. Heinäkuussa 2013 työministeri Lauri Ihalainen totesi, että työkyvyttömyyseläkkeelle jää joka päivä kymmenen alle 35-vuotiasta, joista kolme neljäsosaa jää mielenterveysongelmien vuoksi. Tämä hurja lukema viestii puutteellisista terveyspalveluista, joten eläkeiän mekaanisen noston sijaan tulisi keskittyä parantamaan työntekijöiden työhyvinvointia.

– Pienyrittäjien tukeminen. Yrittäjä on tärkeä osa yhteiskuntaa, sillä hän tekee arvokasta työtä, luo työpaikkoja, tuottaa hyödykkeitä ja palveluja sekä maksaa veroja. Yrittäjällä on myös mahdollisuus yrityksensä kautta toteuttaa itseään – ja itsensä toteuttaminen lisää hyvinvointia. Jos yritys ei menesty, yrittäjälle on taattava riittävä toimeentuloturva.

– Kestävä kehitys. Me emme voi unohtaa sitä tosiasiaa, että olemme riippuvaisia ympäristöstämme. Ilmaston lämpenemistä on torjuttava esimerkiksi oikeanlaisen kaavoituksen, energiantuotannon, jätehuollon, julkisten hankintojen ja liikenneratkaisujen avulla. Pitämällä huolta elinympäristöstämme takaamme myös tuleville sukupolville mahdollisuuden hyvään elämään.

– Maksuton koulutus. Jokaiselle nuorelle on turvattava mahdollisuus jatkaa peruskoulun jälkeen opintoja toiselle asteelle. Tällä hetkellä pelkän peruskoulun suorittaneet henkilöt jäävät helposti työmarkkinoiden ulkopuolelle. Lisäksi korkeakouluopiskelun on säilyttävä maksuttomana, sillä se on osa hyvinvointivaltion perustaa.

– Tasa-arvo. Jokainen yksilö on samanarvoinen riippumatta esimerkiksi iästä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, sosioekonomisesta asemasta ja taustasta, terveydentilasta, etnisyydestä tai vakaumuksesta. Tasa-arvoisen avioliittolain toteutumista on edistettävä.

– Oikeudenmukaisuus. Hyvinvoinnin tulee jakautua tasaisesti, jotta yhteiskunnan kahtiajako voidaan estää. Tuloeroja on kavennettava ja eriarvoistumiskehitys on pysäytettävä. Jokaisella tulee olla mahdollisuus kasvaa ja kehittyä täyteen potentiaaliinsa riippumatta ihmisen lähtökohdista.