Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n liittokokous järjestetään 6.-8.6.2014 Vantaan Tikkurilassa. Siellä noin 200 demarinuorta kokoontuu yhteen käymään debattia nuorisoliiton poliittisista linjauksista tulevalle kahdelle vuodelle. Liittokokous valitsee myös itselleen hallituksen. Pohdittuani asiaa pitkään ja keskusteltuani lukuisten ihmisten kanssa asiasta, olen päättänyt hakea Demarinuorten varapuheenjohtajaksi. Länsi-Suomen Demarinuoret päättivät kevätkokouksessaan Tampereella 8.3.2014 asettaa minut ehdolle tähän tehtävään.

Olen itse kotoisin Lapista Inarin kylästä. Sain kasvatuksen, jossa yhteiskunnallisista asioista keskusteltiin ja poliittisia asioita pidettiin arvossaan. Olen ymmärtänyt jo pienestä asti, että Suomi on näin hyvä maa sen vuoksi, että demokratia on toiminut jo pitkään ja päätöksentekoon on osallistunut ihmisiä kaikista kansanryhmistä. Päätöksenteko ei ole Suomessa jakautunut pienelle eliitille. Lapissa on perinteisesti ollut poliittisesti vahvassa asemassa Keskusta ja Vasemmistoliitto. Kumpaankaan en kuitenkaan koskaan kokenut kuuluvani. Sosialidemokraatteja on Lapissa hyvin vähän enkä tunne kotiseudultani yhtään demarinuorta.

Olen sukuni ensimmäinen demari. Minulle tärkeitä arvoja on aina olleet tasa-arvo ja vapaus. Jokainen ihminen on yhtä arvokas ja jokaisesta tulee pitää huolta. Se on yhteiskunnan velvollisuus. Olen varma siitä, että mahdollisimman tasa-arvoisessa maailmassa asiat olisivat kaikista parhain päin. On aivan jokaisen etu, että kaikilla on mahdollisuus säädylliseen elämään, kouluttautua niin pitkälle kuin haluaa ja mahdollisuus olla täysin vapaasti sitä mitä on. Tasa-arvossa puhun itse mielelläni sekä sukupuolten välisestä tasa-arvosta, että sukupolvienkin. Haluan edistää naisten asemaa työmarkkinoilla – kaikesta työstä pitää saada sama palkka. Myös nuorten asemasta täytyy pitää huolta, ettei päätöksenteossa unohdeta nuorta sukupolvea.

Vapaus on mielestäni sosialidemokratian perusarvo. Minulla harmittaa se, että oikeistopuolueet ovat omineet vapauskäsitteen itselleen. Vapaudenhan pitäisi olla meidän tavoite! Meidän sosialidemokraattien täytyy olla taistelemassa sen puolesta, että yhteiskunta on niin tasa-arvoinen, että ihminen on aidosti vapaa. Jos todellista tasa-arvoa ei ole, ovat aidosti vapaita ainoastaan ne, jotka pärjäävät parhaiten. Todellinen vapaus edellyttää tasa-arvon toteutumista ja näitä asioita meidän täytyy olla ajamassa.

Olen ollut mukana Demarinuorten toiminnassa kohta puolitoista vuotta. Olen käynyt useissa tapahtumissa ja osallistunut sitä kautta toimintaan. Olen ollut Demarinuorten kansainvälispoliittisen työryhmän jäsen ja valmistelemassa poliittista ohjelmaa siltä osin liittokokoukselle. Nuorisoliiton varapuheenjohtajana keskittyisin erityisesti siihen, että Demarinuoret olisi yhä vaikuttavampi puolueessa ja olisi yhä enemmän jäsentensä näköinen. Koen kansainvälisen toiminnan ja pohjoismaisen yhteistyön olevan todella tärkeä osa Demarinuorten toimintaa. Harvat asiat pysähtyvät valtakunnan rajoihin ja kansainvälisellä yhteistyöllä ollaan saavutettu aina suuria asioita.

Demarinuorten tärkein tehtävä on mielestäni toimia voimakkaana nuoren sukupolven äänenä niin puolueessa kuin yhteiskunnassakin. Puolueessa nuorisoliitolla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa esimerkiksi ohjelmatyön kautta, koska Demarinuorilla on edustaja jokaisessa puolueen ohjelmia valmistelevassa työryhmässä. Demarinuorten pitää olla uudistuksen ääni, joka uskaltaa tehdä rohkeita avauksia ja vaikuttaa täten myös yleiseen mielipiteeseen julkisen keskustelun kautta. Demarinuoret ovat myös se järjestö, mitä kautta nuoret tulevat mukaan puolueen toimintaan ja siksi toiminnan on oltava helposti lähestyttävää, kiinnostavaa ja mielekästä.

Itse koen, että varapuheenjohtajan tärkein tehtävä on tukea puheenjohtajaa työssään, mutta tarvittaessa myös haastaa. Varapuheenjohtajalla pitää olla edellytykset tuurata puheenjohtajaa tarpeen vaatiessa. Mielestäni on välttämätöntä, että nuorisoliiton varapuheenjohtaja on aktiivinen, osallistuu tapahtumiin, pitää säännöllisesti yhteyttä piirien toimijoihin ja hänellä on hyvät yhteydet keskustoimistolle.

Demarinuorten varapuheenjohtajana antaisin liiton käyttöön kokemukseni vaikuttamistyöstä, minkä olen saanut toimiessani valtakunnallisen 140 000 opiskelijan liiton varapuheenjohtajana. Olen erittäin motivoitunut tekemään kovasti töitä paremman ja sosialidemokraattisemman maailman puolesta. Olisi todella hienoa ja kunnia päästä tekemään tätä työtä Demarinuorten varapuheenjohtajana.