Finlands svenska unga socialdemokrater (FSUD) träffades på måndagen till vårmöte, där de godkände förändringar till sitt politiska program, Unga Socialdemokrater A-Ö. Frågorna som diskuterades var till viss del av ekonomisk karaktär, som ett starkt avståndstagande mot utkontraktering inom social- och hälsovården, men många rörde också människorättsfrågor. 

“Vi har länge försvarat strejkrätten, men nu skrev vi in det i vårt program också. Vi stöder varje arbetares grundläggande rättighet att visa sitt missnöje genom att strejka eller ta till andra stridsåtgärder,” menar distriktets ordförande Filip Dahlskog. 

De helt nya ämnen som togs upp rörde främst olika typer av förbudsfrågor, där föreningen starkt tog ställning för eller mot. Ett förbud mot sexköp och ett långsiktigt förbud mot vapenexport fick grönt ljus. Förbud man däremot vill luckra upp gäller snusförsäljning och kriminaliseringen av droganvändning. 

“Vi förespråkar en missbrukspolitik som är riktad mot vård, inte straff. I nuläget är tröskeln att söka hjälp väldigt olika hög beroende på vad det är du missbrukar, även om skadan för individen och samhället är liknande,” säger Dahlskog. 

FSUD, som är det svenskspråkiga distriktet inom Socialdemokratisk Ungdom, beslutade även att förstärka sitt ställningstagande i arbetsmarknadsfrågor. Fokus för detta reformarbete faller på att anpassa arbetsmarknadspolitiken till morgondagens arbetsliv, och göra arbetslivet mer demokratiskt. Särskilt vill föreningen utöka rättsskyddet och förbättra levnadsvillkoren för gigjobbare, migrantarbetare och arbetslösa.