ISYY:n Demariopiskelijat / Social Democratic Students Of ISYY

77 Moe Lakki, MSc photonics

78 Konsta Haapamäki, läntinen teologia, eksegetiikka

79 Päivä Hakkarainen, kasvatustiede

80 Andre Chamba Kandundu (sit.), education

81 Esegiel Katjita (sit.),  Masters in Education

82 Juho Kettunen, matematiikka

83 Noora Kettunen soveltava kasvatustiede, luokanopettaja

84 Joakim Kärkäs, erityispedagogiikka,  erityisopettaja

85 Lina Munčytė, MA in English Literature and Culture

86 Kari Oikarinen, tietojenkäsittelytiede

87 Tiina Parviainen, aikuiskasvatustiede

88 Jarkko Pasanen, matematiikka

89 Heini Pelkonen, hoitotiede

90 Iiro Pyrhönen, teologian maisteri

91 Nelli Siljander, luokanopettaja

92 Tuomas Timonen hallinto-oikeus

93 Anni Torni, aikuiskasvatustiede

94 Riikamari Vaaranta (sit.), venäjän kieli

Ennakkoäänestys on 30.10.–3.11.2017. Varsinainen äänestyspäivä 8.11.2017.

Enemmän edullisia vuokra-asuntoja keskustan läheisyydestä. Lisää resursseja terveydenhoitoon, liikuntapalveluihin sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan tarjontaan. Sujuvuutta ruokaloihin ja kirjaston palveluihin – poistetaan varausmaksut ja pitkät jonot.

Taataan jokaiselle opiskelijalle mahdollisuus tasa-arvoiseen ja maksuttomaan koulutukseen!

More inexpensive apartments near the city center. More resources to students health care, sports and free time services. We want to make canteens and libraries more smooth and user friendly. 

Free and equal education belongs to everyone!

Advance voting 30.10 -3.11.2017 Actual voting day 8.11.2017