Uudenmaan Demarinuoret kannustaa nuoria sosialidemokraatteja lähtemään ehdolle tammikuun aluevaaleissa. Suomen ensimmäisissä aluevaaleissa luodaan pohjaa alueen pitkän tähtäimen sosiaali -ja terveyspolitiikalle ja siksi nuoria tarvitaan laajalla rintamalla mukaan päätöksentekoon.

“Aluevaalien merkitystä ei tule aliarvioida. Tulemme pahimmillaan näkemään rajuja palveluiden karsintaa ja pelkäämme erityisesti opiskeluhuollon palveluiden olevan tulilinjalla”. Toteaa Uudenmaan Demarinuorten puheenjohtaja Sami Salminen.

Opiskeluhuolto on laissa säädettyä moniammatillista yhteistyötä, johon kouluterveydenhuollon ohella kuuluu koulupsykologi ja kuraattoripalveluita. Nämä palvelut siirtyvät viimeistään vuonna 2023 uusien hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle, kun aikaisemmin palveluita on tuottanut kunta.

“Uudenmaan Demarinuorten mielestä lonkkaleikkausten ja esimerkiksi koulupsykologien tarjonnan pitäisi olla yhtä arvokkaita. Näin ei kuitenkaan välttämättä ole, mikäli aluevaltuustoihin ei valita riittävästi nuoria päättäjiä.” Salminen painottaa.

Aluevaalit järjestetään ensimmäistä kertaa Helsinkiä lukuunottamatta koko Suomessa 23.1.2022. Demarinuorten Uudenmaan piirin alueella toimii vuodesta 2023 lähtien kuusi hyvinvointialuetta.

Lisätiedot:

Sami Salminen
puheenjohtaja
044-5449204
sami.salminen@heinola.fi

Camilla Relander
järjestösihteeri
040-9330309
camilla.relander@demarinuoret.fi