Jokaiselle on taattava kohtuuhintainen koti. Tämä tarkoittaa, että asumiskulut ovat korkeintaan 30% kuukausituloista. Asunnottomuus on lisääntynyt eniten nuorten keskuudessa ja vaikuttaa voimakkaasti työllistymiseen ja koulutukseen hakeutumiseen. Kun ei ole kotia, on hankala etsiä työtäkään. Edullisempaa asumista edistetään julkisella asuntotuotannolla, purkamalla asuntotuotantoa hidastavia normeja ja mahdollistamalla asuntojen rakentaminen alueilla, joilla asunnoista on pulaa. Erityisesti kuntien aktiivisuus on tärkeää ja valtion on tarvittaessa painostettava kuntia vauhdittamaan asuntotuotantoaan.

Blogit ja kannanotot: Kohtuuhintainen asunto – utopiaa?

Vanhempien tulojen vaikutuksen poistaminen itsenäisesti asuvien toisen asteen opiskelijoiden opintotuesta edistää opiskelijoiden itsenäisyyttä, opintojen etenemistä sekä yhteiskunnallista asemaa. Ei ole oikein olettaa itsenäistyneen nuoren vanhempien elättävän lastaan. Tätä ei voida myöskään edellyttää. Tämä on  opintotukijärjestelmämme suurin yksittäinen ongelma. Vaikea taloudellinen tilanne ja työssäkäynti ovat yleistyviä syitä nuorten opintojen keskeytyksille toisella asteella.

Blogit ja kannanotot: Opintotukijärjestelmä kaipaa remonttia

Ajokortin hankkiminen on tehtävä mahdolliseksi osana toisen asteen tutkintoa. Suomi on suurien etäisyyksien maa, jossa ajokortittomuus vaikuttaa työllistymiseen. Ajokorttien hinnat ovat viime vuosina karanneet lapasesta. B-ajokortin suorittaminen tulee tehdä mahdolliseksi osana toisen asteen tutkintoa siten, että suorittamalla toisen asteen tutkinnon loppuun saa ajokortin maksutta, mutta keskeyttäessään koulun joutuu maksamaan korttinsa itse. Uudistus voidaan aloittaa myös siten, että kaikissa toisen asteen oppilaitoksissa tarjotaan autokoulun teoriaopinnot.

Blogit ja kannanotot: Ajokortti osaksi toisen asteen tutkintoa, Ajokortti kaikille