Paikallisen sopimisen työryhmän työ päättyi tuloksettomana 14.4. Demarinuoret on tuominnut työnantajapuolen tavoitteet edistää paikallista sopimista vastoin hallitusohjelman kirjauksia. Liitto katsoo, että palkansaajien aseman heikentämisen sijaan tarvitaan tekoja sen puolesta, että työelämän demokratia saadaan vihdoin tasolle, jota pääministeripuolue SDP on Forssan ohjelman ajoista saakka tavoitellut.

“Nykymuotoinen kapitalistinen järjestelmä ei järin lämmitä palkansaajan mieltä. Nyt tarvitaan kestävää ja solidaarista kasvua. Hallituksen tulisi viipymättä selvittää, miten työntekijöiden vaikutusvaltaa yrityksissä voidaan vahvistaa. Yhtenä keinona voisivat olla palkansaajarahastot, joiden kautta työntekijät saisivat vähitellen osaomistuksen yrityksiin, joissa he työskentelevät. Tämä olisi omiaan vahvistamaan sitoutumista ja työhyvinvointia, sekä niiden myötä tuottavuutta”, toteaa Demarinuorten puheenjohtaja Pinja Perholehto.

Yhteiskunnan jälleenrakentamisen aikana on tehtävä politiikkaa, jonka avulla kriisistä noustaan yhdessä. Marinin hallitus on luvannut edistää osuuskuntien toimintaa, mutta tavoite näyttää hautautuneen muiden yritysmuotojen tukemisen alle. Demarinuoret muistuttaa, että osuuskunnat ja yhteisötalous ovat merkittäviä mahdollisuuksia erityisesti vaikeista ajoista toipuessa.

“Yhteisötalouden arvo on korostunut aina yhteiskunnallisten kriisien aikana. Esimerkiksi 90-luvun laman jälkeen perustettiin runsaasti työosuuskuntia. Voisiko tämä auttaa nyt myös heitä, jotka ovat jääneet vaille työpaikkaa koronakriisissä? Osuustoiminta voisi parhaimmillaan olla myös ratkaisu alustatalouden heikkouksiin”, pohtii Perholehto.

Tutkimusten mukaan osuustoiminnan jarruina ovat usein vähäinen tietous ja neuvonta, sekä sosiaaliturvaan vaikuttavat epäselvät tulkinnat siitä, kuka on työntekijä ja kuka yrittäjä. Kun tavoitteena on monipuolinen elinkeinotoiminta, on kaikkia eri yritysmuotoja tuettava yhtä voimallisesti.

“Osuuskunnat ovat keskeinen tapa tasa-arvoistaa omistusta ja sitoa sitä paikallistalouksiin. Tämän tueksi tarvitaan sujuvaa sääntelyä, riittävää neuvontaa ja myös poliittista tahtotilaa. Suomi voisi ottaa mallia esimerkiksi Ruotsista, jossa pyöritetään laadukasta osuustoimintaneuvontaa antavaa Coompanion-verkostoa”, päättää Perholehto.

Lisätiedot:

Pinja Perholehto
Demarinuorten puheenjohtaja
pinja.perholehto@demarinuoret.fi
p. 040 0596 521