Kevään kuluessa olen pohtinut keskinäisriippuvuuden monia tasoja. Keskinäisriippuvuudella tarkoitan sitä, kuinka maapallon toisella puolella monet ajankohtaiset ilmiöt ovat yhtä lailla meille ajankohtaisia ja sitä, kuinka ne saavuttavat kaltaisemme maantieteellisesti syrjäisän valtion entistäkin nopeammin. Kevään aikana riehuneen koronan kaltaisen viruksen leviäminen ja siitä aiheutuneet seuraukset ovat konkreettinen esimerkki globaalista keskinäisriippuvuudesta. Virus siis levisi nopeasti myös meille pohjoiseen, mutta tutkimustieto ja vertailu rajoitustoimenpiteiden käytöstä saavuttivat ja tulevat saavuttamaan meidät sitäkin nopeammin.

Julkisessa keskustelussa pohditaan paljon, tuliko koronavirus osoittamaan meille liian pitkälle menneen globalisaation haavoittuvuuden, ja kuinka loppujen lopuksi vain yksittäiset kansallisvaltiot ovat turvanamme. Vai tuliko virus osoittamaan sen, että tämän kaltaisiin kriiseihin tulisi meidän vastata yhtenä ihmiskuntana. Jos jälkimmäinen vaihtoehto, niin tulee kysyä, kuinka olemme onnistuneet? Mitä meidän tulee tehdä paremmin mahdollisen toisen aallon levitessä ja uusia haasteita kohdattaessa?

Suomen ensisijainen kansainvälinen verkosto on Euroopan Unioni. EU:ta pidetään monesti kykenemättömänä ratkaisemaan kriisejä. Vaikka kritisoitavaakin löytyy, on unionin toiminta kriisin hallinnassa ollut toimivaa. Nyt EU:lla on näytön paikka siinä, kuinka kriisin haittavaikutuksia lähdetään ratkaisemaan pitkälle katsoen ja suunnitelmallisesti, vihreästi ja sosiaalisesti oikeudenmukaisesti.

Uskon kuitenkin myös siihen, että tarvitsemme lisäksi EU:ta laajempaa, entistä vahvempaa ja vakuuttavampaa toimintaa kansainvälisissä yhteistyöjärjestöissä. Tarvitsemme tutkimustyötä sekä rauhaa rakentavaa toimintaa.

Koronaviruksen kaltaisen globaalin kriisin myötä uskon ja toivon, että syntyy vahva käsitys koko ihmiskunnan yhtenäisyydestä, joka synnyttää lisää kaikki rajat ylittävää konkreettista yhteistyötä, jolla vastataan koko ihmiskuntaa koskeviin kysymyksiin.

Emilia Kangaskolkka
Savo-Karjalan Demarinuorten varapuheenjohtaja