Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistämisen valmistelu on aloitettu. Siis vasta toiminnan käynnistämisen valmistelu. Varsinainen käynnistäminen alkaa maaliskuussa, kun tammikuun aluevaaleissa valittavat valtuutetut aloittavat kautensa. Sote-lakipaketti määritteli uudistuksen juridiset raamit, mutta soten toimeenpano jatkuu pitkään ja toteutumisen päätepistettä on hankala hahmottaa. Olemme siirtyneet sote-uudistuksen valmistelusta sote-muutoksessa elämiseen.

Hyvinvointialueilla on itsehallinto. Käytännössä niiden toimintaa rajoittaa kuitenkin rahoituksen riittävyys. Siksi alueilla on syytä hahmottaa resurssipohja uudella tavalla. Julkinen sektori ei pysty eikä sen tarvitse yksin vastata ihmisten palvelutarpeisiin. On kyettävä luomaan asiakaslähtöisiä palveluita ja kohtaamaan ihmisten elämäntilanne kokonaisuutena. Terveys ja hyvinvointi koostuvat paljon muustakin kuin hyvinvointialueen palveluista, vaikka niillä onkin kiistatta merkitystä.

Järjestöt tuottavat tietoa väestön palvelutarpeista ja voivat toimia yhdistäjinä sosiaali- ja terveyspalvelujen välillä. Järjestöt tekevät myös korvaamatonta työtä varsinkin ennaltaehkäisyn ja matalan kynnyksen palveluissa. Mitä enemmän painotetaan ihmislähtöisyyttä ja ennaltaehkäisyä, sitä tärkeämpää on, että sote-järjestöjen osaaminen ja resurssit huomioidaan hyvinvointialueilla. Ja mitä enemmän painotetaan ihmisen ääntä palvelujen kehittämisessä, sitä arvokkaampia ovat järjestöjen kyky kohdata ihminen ja kanavat sinne, mistä ihmisten ääni ja asiakaskokemus löytyvät.

Tulevat aluevaalit ovat sote-järjestöjen näkökulmasta erittäin tärkeät. Kaikilta ehdokkailta haluaisimme kysyä: millaiseksi näet sote-järjestöjen merkityksen hyvinvointialueesi toiminnassa?

Anne Knaapi
Johtaja, varapääsihteeri
Suomen sosiaali ja terveys ry SOSTE


Vierasblogi on osa Demarinuorten aluevaalikampanjointia. Demarinuorten aluevaaliohjelmaan pääset tutustumaan sivustollamme osoitteessa: https://demarinuoret.fi/aluevaalit/