Helsingissä ei käydä aluevaaleja muusta Suomesta poiketen. Syy tälle on Uudellemaalle neuvoteltu erillisratkaisu. Uudellamaalla halusimme, että alueen muita maakuntia merkittävästi suurempi koko sekä poikkeavat olosuhteet otetaan sote-uudistuksessa ja aluejaossa huomioon. Uudellamaalla sijaitsee kolme neljästä Suomen suurimmista kaupungeista, jonka lisäksi maakunnassa sijaitsee useita vahvoja kehyskuntia, jotka asukasmäärään ja olosuhteisiin verraten ovat verrattavissa monien muiden maakuntien keskuskaupunkeihin.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi on Suomen mittakaavassa merkittävä toimija omalla sektorillaan. Se kykenee vastaamaan täysin itse sote-palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta. Tästä syystä Helsingin kaupunki erillisratkaisun myötä vastaa myös jatkossa omista sote-palveluiden ja pelastustoimen järjestämisestä. Ylintä päätösvaltaa tulevalla hyvinvointialueella käyttää Helsingin kaupunginvaltuusto.

Vaikka hyvinvointivaaleja ei Helsingissä käydä, on pääkaupungin sote-alueella tehtävä hartiavoimin töitä tasa-arvoisten palveluiden eteen. Helsingin haasteita ovat muuta maata suurempi väestönkasvu, pääkaupunkiseudulle keskittyvä maahanmuutto, lasten ja nuorten mielenterveyshaasteet sekä asukkaiden hyvinvointierojen kasvu.

Sosiaali- ja terveysala on ollut kohtuuttoman paineen alla koko koronakriisin ajan. Painetta on siedetty jo aikana ennen koronaa. Viimeisten kahden vuoden aikana hoitojonot ovat pidentyneet ja sote-henkilöstön työkuorma on lisääntynyt entisestään.

Näihin haasteisiin vastaaminen on poliittisesta tahtotilasta kiinni. Aidosti yhdenvertaisiin, saavutettaviin ja laadukkaisiin palveluihin panostaminen on arvovalinta, joita me sosialidemokraatit tulemme jatkossakin puolustamaan. Julkisen terveydenhuollon vahva rooli, terapiatakuu, lähipalvelut ja kiireettömän hoidon edistäminen ovat demareille ensisijaisen tärkeitä asioita.

Mikään näistä ei toteudu ilman osaavaa ja hyvinvoivaa henkilökuntaa. Helsingin tulevaisuuden menestys on paljolti kiinni siitä, miten kaupunki kykenee pitämään kiinni nykyisestä henkilöstöstä sekä houkuttelemaan uusia työntekijöitä niin ikäihmisten hoivaan kuin lääkäreiksikin. SDP:n valtuustoryhmän aloitteesta Helsingin kaupungin ensi vuoden budjetista kohdennetaan 70 miljoonaa euroa koronaelvytykseen ja tästä 45 miljoonaa euroa hoitojonojen purkamiseen.

Eveliina Heinäluoma
Kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Helsingissä
Sosialidemokraatit SDP


Vierasblogi on osa Demarinuorten aluevaalikampanjointia. Demarinuorten aluevaaliohjelmaan pääset tutustumaan sivustollamme osoitteessa: https://demarinuoret.fi/aluevaalit/