Päihdehoitotyö ja päihteiden alaisuudessa olevat henkilöt ovat aina olleet osana suomalaista terveydenhuoltoa ja ainakaan lähitulevaisuudessa tilanne ei näytä muuttuvan. Vuonna 2021 Suomi oli maailman kolmanneksi humalahakuisin maa Global Drug Survey -kyselyn mukaan.

Päihteiden käyttö on kuitenkin muuttanut muotoaan ajan kuluessa. Ennen puhuttiin alkoholista ja tupakasta, mutta nykyään mukana on myös muita päihteitä. Nuorten alkoholin käyttö on 2000-luvulla ollut laskussa, mutta toisaalta joidenkin muiden päihteiden käyttö kasvanut. THL uutisoi vuonna 2018, että kannabista oli kokeillut 15–69-vuotiaista noin 24% elinikänsä aikana. Nuorista 24-34-vuotiaista aikuisista 45 % ilmoitti kokeilleensa jotain laitonta huumetta elämänsä aikana.

Päihdehoitotyö on siis osana hoitoalaa kaikkialla, jossa kohdataan ihmisiä. Kuka vain voi olla päihteiden alaisuudessa päivästä tai ajasta riippumatta. Jokainen potilas kuitenkin kohdataan yksilönä ja jokaisessa tilanteessa työskennellään parhaalla ammattitaidolla. 

Päihteiden alaisuudessa oleva asiakas kuitenkin lisää hoitajiin kohdistuvan väkivallan riskiä. Tehy aloitti vuonna 2011 Älä riko hoitajaasi -kampanjan, jonka tarkoituksena oli vähentää hoitajiin kohdistunutta väkivaltaa. Tehy uutisoi tällöin, että joka neljäs hoitaja kokee työssään potilaiden tai heidän omaistensa taholta hoitajiin kohdistuvaa väkivaltaa.

Vuonna 2021 Tehyn laajassa kyselyssä 69 % vastaajista ilmoitti, että työuransa aikana heihin oli kohdistettu väkivallan uhkaa tai tekoja. Alle 35-vuotiailla osuus oli peräti 84 %. Suunta ei siis näytä hyvältä, vaikka kyselyt eivät suoraan välttämättä verrannollisia olekaan. Päihteiden käyttöön on monia syitä, eikä ketään saa arvostella tai tuomita sen vuoksi. Väkivalta tai sen uhka ei ole kuitenkaan koskaan hyväksyttävää.

Jokaiselle on tarjottava tietoa ja apua tarpeen vaatiessa. Monesti apua voi olla kuitenkin vaikea antaa, jos asiakas ei sitä itse koe tarpeelliseksi. Pienikin keskustelu voi kuitenkin antaa asiakkaalle uusia näkökulmia ja mielipiteitä päihteiden käytöstä. Jokainen ansaitsee uuden mahdollisuuden ja jokaiselle kuuluu antaa mahdollisuus uuteen alkuun.

Ville Hokkanen
SDP:n Lappeenrannan kaupunginvaltuutettu, lähihoitaja & sairaanhoitajaopiskelija


Vierasblogi on osa Demarinuorten aluevaalikampanjointia. Demarinuorten aluevaaliohjelmaan pääset tutustumaan sivustollamme osoitteessa: https://demarinuoret.fi/aluevaalit/