Kannanotto

Demarinuoret: Historiallinen ilmastosopimus luo toivoa tulevaisuuteen

Demarinuoret iloitsee ja kiittää kaikkia osapuolia Pariisissa syntyneestä kunnianhimoisesta ilmastosopimuksesta. Sopimus on maapallon tulevaisuuden kannalta merkittävä ja toteutuessaan antaa toivoa paremmasta maailmasta. Meillä on vain yksi maapallo ja tehtävämme on turvata elämisen edellytykset myös tuleville sukupolville kaikkialla maailmassa. – Maailman päättäjät osoittivat tänään historiallista rohkeutta päättäessään kunnianhimoisesta ilmastosopimuksesta. Tämä on planeetan, ihmiskunnan ja elämän voitto, sanoo Pariisissa […]

Lisää ›

Demarinuoret: Uusi isyyslaki tarvitsee parikseen äitiyslain

Vuoden 2016 alusta astuu voimaan uusi isyyslaki, joka mahdollistaa sen, että isät voivat tunnustaa isyytensä jo ennen lapsen syntymää, vaikka pari ei olisi naimisissa. Isyyslain lisäksi Suomessa tulee saattaa voimaan äitiyslaki. Äitiyslaki antaisi niille naispareille, jotka yhteisestä suostumuksesta hankkivat lapsen hedelmöityshoitojen avulla, tasa-arvoisen mahdollisuuden tunnustaa lapsen vanhemmuus jo neuvolakäyntien aikana. “Oikeusministeriö on valmistellut esityksen äitiyslaiksi […]

Lisää ›

Poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt: Ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi on toimittava nyt!

Joulukuussa päätetään siitä, millainen maailma nuorille sukupolville jätetään. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto, Sosiaalidemokraattiset Opiskelijat, Keskustan Opiskelijaliitto, Keskustanuoret, Demarinuoret, KD Nuoret, Vasemmistonuoret, Vasemmisto-opiskelijat, Kokoomuksen Opiskelijaliitto ja RKP-nuoret vaativat Suomea tekemään kaikkensa kunnianhimoisen sopimuksen aikaansaamiseksi Pariisin ilmastokokouksessa. “Ilmastonmuutos on aikamme suurin uhka. Päättäjät eivät saa tehdä päätöksiä vain lyhyellä tähtäimellä oman sukupolvensa etua silmällä pitäen. Elämme […]

Lisää ›

Demarinuoret esittää sosiaaliturvajärjestelmän korvaamista yleisturvalla

Demarinuoret on julkaissut tänään 27.10. oman sosiaaliturvamallinsa, joka automatisoi sosiaaliturvan ja vähentää byrokratiaa. “Yleisturva” on kolmiportainen sosiaaliturvamalli, jossa yhdistyy suurin osa nykysosiaaliturvan tukimuodoista ja pienituloisten verovähennyksistä. Se on automatisoitu ja lineaarisesti vähenevä malli, joka kattaa jokaisen ihmisen toimeentulon elämän riskien realisoituessa. Yleisturvassa työnteko on aina kannattavaa. – Yleisturva on yksinkertaisesti parempi tapa järjestää sosiaaliturvamme kuin […]

Lisää ›

Demarinuoret: Hallituksen kärkihankkeena nuorten syrjäytyminen

Demarinuoret on järkyttynyt hallituksen tavoitteesta tuhota nuorisotakuu. Nuorisotakuu on nostettu hallituksen kärkihankkeeksi, mutta käytännössä siltä viedään pois tarvittavat resurssit. Viime hallituskaudella nuorisotyöttömyyden vähentämiseen tarkoitettuun nuorisotakuuseen varattiin 60 miljoonaa euroa, ja nyt hallitus kaavailee käyttävänsä nuorten työllistämiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn yhteensä 10 miljoonaa koko hallituskauden aikana. Rahoituksen puute johtaa koko nuorisotakuun näivettymiseen. – Tyhjästä on paha […]

Lisää ›

Demarinuoret: Dynaamisia vaikutuksia odotellessa

Demarinuoret on pettynyt, että hallituksen säästötalkoiden maksajiksi joutuivat pienipalkkaiset, erityisesti julkisella sektorilla ja palvelualalla työskentelevät naiset ja nuoret. Hallituksen päätökset romuttavat heidän jo valmiiksi matalaa tulotasoa entisestään. Nuorisoliiton mukaan hallitus jatkaa tuttua tarinointia, jossa säästöjä ja leikkauksia perustellaan valtavilla dynaamisilla vaikutuksilla ja uusien työpaikkojen syntymisellä. Tilastojen valossa nämä dynaamiset vaikutukset eivät ole toteutuneen. – Jos […]

Lisää ›

Demarinuoret: Kyllä vastaanottokeskuksille!

Demarinuoret kannattaa yksiselitteisesti vastaanottokeskuksien perustamista helpottamaan Suomeen tulevien turvapaikanhakijoiden tilannetta. Vastaanottokeskuksiin tulevat ihmiset ovat lähteneet kotimaistaan sotaa ja vainoa pakoon. Humanitäärisen kriisin kolkuttaessa ovellemme, emme voi kääntää selkäämme, vaan meidän on ojennettava auttava käsi. ”Suomalaiseen sielunmaisemaan on aina kuulunut heikoimmista huolehtiminen, eikä välinpitämättömyys hädän hetkellä. Meneillään on todellinen humanitäärinen kriisi, jonka ratkaisemisessa Suomenkin on oltava […]

Lisää ›

Poliittiset opiskelija- ja nuorisojärjestöt: Kohti kestävämpää veropolitiikkaa

Suomen Keskustanuoret, RKP -nuoret, Kristillisdemokraattiset Nuoret, Demarinuoret, Vihreät Nuoret ja Opiskelijat, Vasemmistonuoret, Vasemmisto-opiskelijat ja Sosialidemokraattiset opiskelijat vaativat Suomen hallitukselta konkreettisia tekoja verovälttelyn ja veroparatiisi-ilmiön kitkemiseksi. ”Euroopan unionista katoaa vuosittain noin tuhat miljardia euroa monikansallisten yritysten verovälttelyn vuoksi veroparatiiseihin. Tämä kehitys on pysäytettävä” toteaa Demarinuorten varapuheenjohtaja Petra Peltonen. ”Yksi konkreettinen keino olisi ottaa Suomessa käyttöön kaikkia […]

Lisää ›

Demarinuorten Räsänen: Moottoriajoneuvoille suunniteltu vero koskemaan myös traktoreita

Demarinuorten Joona Räsänen ehdottaa, että moottoriajoneuvoille suunniteltu vero laajennettaisiin koskemaan myös traktoreita. Hallitus selvittää parhaillaan muun muassa veneiden ja pienten moottoriajoneuvojen veron käyttöönottoa, jolla olisi tarkoitus kerätä vuodessa noin 50 miljoonaa euroa. Näistä suunnitelmista traktorit on jätetty ulos. Veropohjan laajuuden turvaaminen kohtelisi kaikkia moottoriajoneuvojen omistajia tasa-arvoisesti. – On kovin kummallista, että muut moottoriajoneuvot laitetaan verolle, […]

Lisää ›

Demarinuoret: Yhteinen katsomusaine lisäisi yhteisöllisyyttä

Demarinuoret ehdottaa, että peruskoulussa luovutaan nykymuotoisesta uskonnonopetuksesta ja siirrytään kaikille yhteiseen katsomusoppiaineeseen. Yhteinen katsomusoppiaine lisäisi yhteisöllisyyttä ja mahdollistaisi aidosti erilaisten näkemysten ja ihmisten kohtaamisen. Demarinuoret kannattaa tänään julkaistua kansalaisaloitetta, jossa vaaditaan yhteisen katsomusoppiaineen sisällyttämistä opetusohjelmaan. – Uudistamisen tavoitteena on kriittisesti, kunnioittavasti ja avoimesti erilaisia uskontoja käsittelevä oppiaine, joka lisää oppilaiden ymmärrystä ympäröivästä maailmasta, kulttuureista ja uskonnosta. […]

Lisää ›